UPOZNAJTE NAS

ZAŠTO FOUR LINES?


Grupa vrhunskih profesionalaca stvorila je FourLines kao vašeg pouzdanog partnera u oblastima izrade idejnih rješenja i planiranja, projektovanja stambenih i poslovnih objekata, projektovanja industrijskih postrojenja, dizajna i opremanja enterijera, projektovanja sportskih kompleksa, konsaltinga…

Naši arhitekti i projektanti imaju višegodišnje iskustvo u izradi svih nivoa projekata, kao i u vođenju gradnje mnogih objekata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Posebno smo posvećeni oblastima modernog urbanog planiranja sa maksimalnom energetskom efikasnošću, kreativnim rješenjima programski veoma kompleksnih zadataka, ali i manjim projekatima u kojima se zahtijeva vrhunski profesionalizam i posvećenost.


MODERNO I SKLADNO

KAD OD KUĆE PRAVITE DOM


Sposobni smo da se prilagodimo novim situacijama i zahtjevima.

Naglasak stavljamo na dizajn objekata koji zadržavaju lokalne arhitektonske osobine, pri čemu posebnu pažnju posvećujemo zatečenoj topografiji i razumijevanju tradicije zadate lokacije, kao i upotrebi modernih, često lokalnih, materijala. Ideja nam je da maksimalno očuvamo prirodni ambijent, priladođavajući i uklapajući naše objekte u okolinu i ne remeteći njen sklad.

Kontinuirano radimo na širenju i poboljšanju naših ljudskih kapaciteta, stalnoj edukaciji članova našeg tima, osposobljavanju za projektovanje u najmodernijim softverima i stalnom poboljšavanju procesa rada uvođenjem najnovijih tehnoloških rješenja. Samo na taj način bićemo spremni da odgovorimo na sve veća i kompleksnija očekivanja naših klijenata.